Soojus- ja santehnilised tööd Tallinnas ja Harjumaal

Katlamajad

 • Vee- ja aurukatlamajade hooldus, remont, käivitamine-seadistamine

 • Kerge- ja raskeõli- ning gaasipõletite hooldus, remont ja seadistus-käivitustööd

 • Suitsugaaside mõõtmine ja seadistamine Co, Co2, O2, NOx, temp, tõmme jne. ( kerge – ja raskekütteõli, maagaas, puit, pellet, hekkepuit)

 • Aurukatelde ja sõlmede ning -süsteemide hooldus, seadistamine,- remonttööd

 • Veetöötluskemikaalide müük: aurukatlamajadele ja veekatlamajadele ning soojusvõrkudele

 • Surveseadmete kuni 5mW järelvaatajateenus

 • Veetöötlusseadmete paigaldus seadistus-käivitus ja hooldus

 • Veeanalüüsid: aurukatlamajades, veekatlamajades ning soojusvõrkudes

 • Katelde keemilinepesu

 • Katelde mehaaniline tahmast puhastamine

 • Torutööd

 • Automaatikatööd

Soojussõlmed

 • Soojussõlmede hooldus, seadistus-käivitus ja remont

 • Kütteautomaatika paigaldus ja seadistustööd

 • Radiaator- ja põrandaküttesüsteemide hooldus, seadistus ja remont

 • Plaatsoojusvahetite keemilinepesu

 • Soojussõlmede survestamine
 • Torutööd

Küttesüsteemid

Radiaator-, põranda-, õhkküttesüsteemid.

 • Kütteautomaatika paigaldus ja seadistustööd

 • Põrandasiseste torustike lekete otsimine

 • Vee- ja soojusarvestite taatlemine ja remont

 • Küttesüsteemide tasakaalustamine

 • Küttesüsteemide ja soojusvõrkude veeanalüüside teostamine

 • Küttesüsteemide survepesu

 • Küttesüsteemide survestamine

 • Torutööd: radiaatorite vahetus, torustike remont, põrandaküttekollektorite vahetus-remont

 • Küttesüsteemis kasutatava vee vastavusse viimine standardile VDI2035. Täidame küttesüststeemi vee läbi demineraliseerimise padruni. Vajadusel lisame kemikaale.

Gaasivarustus

 • Gaasivarustussüsteemide hooldus, seadistus-käivitus ja remont

 • Seinagaasikatelde hooldus- ja remonttööd

 • Gaasivarustussüsteemide lekete kontroll-parandamine

 • Gaasipaigaldiste järelvalve teenus