Nõuanded

 • Väiksemaid gaasi-, pelleti- ja õlipõleteid on vajalik hooldada vähemalt 1 kord aastas.

 • Kütuse tankimise ajaks tuleb kindlasti õlipõleti väljalülitada 3-5 tunniks, et õlipaagi põhjas olnud sade saaks settida ja põhja vajuda.

 • Pelletiga kütmisel kasutada kvaliteetset kütust, kuna saepuru võib tekitada probleeme.

 • Soovituslik õlimahuti puhastamine 5 aasta tagant.

 • Katla suitsugaaside temperatuur peaks olema vahemikus 175-195 kraadi.

 • Katel on soovitatav seadistada töötamaks temperatuuridega 60-75 kraadi.

 • Puhasta õli/gaasi katel ja suitsukäigud ning korsten vähemalt üks kord aastas. Pelletikatelt ja tahkeküttekatelt puhastada tihedamalt – vähemalt kaks korda kuus.

 • Soe tarbevesi seadistada temperatuurile 55 kraadi.

 • Hoia puhtust soojussõlmes või katlaruumis.

 • Jälgi, et oleks tagatud värske õhu juurdepääs katlaruumi.

 • Kontrolli et katlaruumi /soojusõlme ruumi temperatuur suvel ei ületaks 40 kraadi.

 • Gaasilekke korral sule peakraan ja ava aken/uksed ning kutsu tehnik.

 • Küttesüsteeme on soovitatav läbi pesta 3 aasta tagant.

 • Soojaveeboilereid tuleks hooldada 2-3 aasta tagant

 • Sooja tarvbevee soojusvaheteil tuleb teostada keemiline läbipesu kui kaugkütte (suvel) temperatuuride vahe on alla 10 kraadi või soojavee temperatuur ei ole piisav.

 • Kortermajade küttesüsteemide surveproov teostakse 6-7 bariga (soovitatavalt iga aasta)

 • Soojussõlmele soovitatakse surveproov teha iga aasta 10 barise rõhuga.

 • Katlad, mille veemaht on üle 1m3 või töötemperatuur üle 120 kraadi lähevad tehnilise järelvalve kontrolli alla.

 • Gaasipaigaldised, mille rõhk on üle 0,1 bari või katla võimsus üle 120kw või katelde sumaarne võimsus üle 300 kw, lähevad tehnilise järelvalve kontrolli alla.

 • Küttesüsteemi automatiseerimine aitab säästa 5-25%.(tänapäeval on võimalik katlamaju ja soojussõlmi juhtida/jälgida telefoni või arvuti teel ning häireid edastada)

 • Küttesüsteemi tasakaalustamisega on võimalik vähenda küttekulu kuni 30%.

 • Radiaatori termostaatide kasutamine annab olulist kokkuhoidu sest temperatuuri vähendamine 1 kraadi võrra tähendab küttekulu vähenemist ligi 5% võrra.

 • 1mm katlakivi küttepinnal suurendab kütusekulu ~ 2%. Katlakivi isoleerib soojust, mis takistab soojuseülekannet ning vähendab aurutootlikust, katla kasutegurit, suurendab kütusekulu, samuti tekitab metallide ülekuumenemist mis võib omakorda põhjustada avariisid/lekkeid.

 • Suitsugaaside temperatuuri langetamine ca 20 °C võrra annab kasuteguri tõusu ca 1%

 • Hooldatud ja õigesti reguleeritud küttesüsteem säästab kuni 25% küttekuludest.

 • Küttesüsteemides kus kasutatakse alumiiniumradiaatoreid ei tohi vee pH olla üle 8 ning terasradiaatorites üle 9,5.

 • Paisupaagi ülesanne on kompenseerida temperatuuri muutumisest tekkivat veemahu muutust.

 • Küttes ruume 1ºC võrra rohkem vajalikust, suurenevad küttekulud ca 5% või rohkemgi.

 • Soovitatav on väike kateldel korstna tõmme hoida vahemikus 10-20Pa.