1. Väiksemaid gaasi-, pelleti- ja õlipõleteid on vajalik hooldada vähemalt 1 kord aastas.
 2. Kütuse tankimise ajaks tuleb kindlasti õlipõleti väljalülitada 3-5 tunniks, et õlipaagi põhjas olnud sade saaks settida ja põhja vajuda.
 3. Pelletiga kütmisel kasutada kvaliteetset kütust, kuna saepuru võib tekitada probleeme.
 4. Soovituslik õlimahuti puhastamine 5 aasta tagant.
 5. Katla suitsugaaside temperatuur peaks olema vahemikus 175-195 kraadi.
 6. Katel on soovitatav seadistada töötamaks temperatuuridega 60-75 kraadi.
 7. Puhasta õli/gaasi katel ja suitsukäigud ning korsten vähemalt üks kord aastas. Pelletikatelt ja tahkeküttekatelt puhastada tihedamalt – vähemalt kaks korda kuus.
 8. Soe tarbevesi seadistada temperatuurile 55 kraadi
 9. Hoia puhtust soojussõlmes või katlaruumis
 10. Jälgi, et oleks tagatud värske õhu juurdepääs katlaruumi.
 11. Kontrolli et katlaruumi /soojusõlme ruumi temperatuur suvel ei ületaks 40 kraadi.
 12. Gaasilekke korral sule peakraan ja ava aken/uksed ning kutsu tehnik.
 13. Küttesüsteeme on soovitatav läbi pesta 3 aasta tagant.
 14. Soojaveeboilereid tuleks hooldada 2-3 aasta tagant
 15. Sooja tarvbevee soojusvaheteil tuleb teostada keemiline läbipesu kui kaugkütte (suvel) temperatuuride vahe on alla 10 kraadi või soojavee temperatuur ei ole piisav.
 16. Kortermajade küttesüsteemide surveproov teostakse 6-7 bariga (soovitatavalt iga aasta)
 17. Soojussõlmele soovitatakse surveproov teha iga aasta 10 barise rõhuga.
 18. Katlad, mille veemaht on üle 1m3 või töötemperatuur üle 120 kraadi lähevad tehnilise järelvalve kontrolli alla.
 19. Gaasipaigaldised, mille rõhk on üle 0,1 bari või katla võimsus üle 120kw või katelde sumaarne võimsus üle 300 kw, lähevad tehnilise järelvalve kontrolli alla.
 20. Küttesüsteemi automatiseerimine aitab säästa 5-25%.(tänapäeval on võimalik katlamaju ja soojussõlmi juhtida/jälgida telefoni või arvuti teel ning häireid edastada)
 21. Küttesüsteemi tasakaalustamisega on võimalik vähenda küttekulu kuni 30%.
 22. Radiaatori termostaatide kasutamine annab olulist kokkuhoidu sest temperatuuri vähendamine 1 kraadi võrra tähendab küttekulu vähenemist ligi 5% võrra.
 23. 1mm katlakivi küttepinnal suurendab kütusekulu ~ 2%. Katlakivi isoleerib soojust, mis takistab soojuseülekannet ning vähendab aurutootlikust, katla kasutegurit, suurendab kütusekulu, samuti tekitab metallide ülekuumenemist mis võib omakorda põhjustada avariisid/lekkeid.
 24. Suitsugaaside temperatuuri langetamine ca 20 °C võrra annab kasuteguri tõusu ca 1%
 25. Hooldatud ja õigesti reguleeritud küttesüsteem säästab kuni 25% küttekuludest.
 26. Küttesüsteemides kus kasutatakse alumiiniumradiaatoreid ei tohi vee pH olla üle 8 ning terasradiaatorites üle 9,5.
 27. Paisupaagi ülesanne on kompenseerida temperatuuri muutumisest tekkivat veemahu muutust.
 28. Küttes ruume 1ºC võrra rohkem vajalikust, suurenevad küttekulud ca 5% või rohkemgi
 29. Soovitatav on väike kateldel korstna tõmme hoida vahemikus 10-20Pa.