Pakume järgmisi teenuseid:

 

KATLAMAJADES:

 • Vee- ja aurukatlamajade hooldus, remont, käivitamine-seadistamine
 • Kerge- ja raskeõli- ning gaasipõletite hooldus, remont ja seadistus-käivitustööd
 • Suitsugaaside mõõtmine Co, Co2, O2, NOx,  temp, tõmme jne. ( kerge – ja raskekütteõli, maagaas, puit, pellet, hekkepuit)
 • Aurukatelde ja sõlmede ning -süsteemide hooldus, seadistamine,- remonttööd
 • Surveseadmete kuni 5mW järelvaatajateenus
 • Veetöötlusseadmete paigaldus seadistus-käivitus ja hooldus
 • Veeanalüüsid (tehnoloogilised)
 • Katelde keemilinepesu
 • Katelde mehaaniline tahmast puhastamine
 • Torutööd
 • Automaatikatööd

 

SOOJUSSÕLMEDES:

 • Soojussõlmede hooldus, seadistus-käivitus ja remont
 • Kütteautomaatika paigaldus ja seadistustööd
 • Radiaator- ja põrandaküttesüsteemide hooldus, seadistus ja remont
 • Plaatsoojusvahetite keemilinepesu
 • Torutööd

 

KÜTTESÜSTEEMIDES:

Radiaator-, põranda-, õhkküttesüsteemides

 • Kütteautomaatika paigaldus ja seadistustööd
 • Põrandasiseste torustike lekete otsimine
 • Vee- ja soojusarvestite taatlemine ja remont
 • Küttesüsteemide tasakaalustamine
 • Küttesüsteemide survepesu
 • Küttesüsteemide survestamine
 • Torutööd: radiaatorite vahetus, torustike remont, põrandaküttekollektorite vahetus-remont

 

GAASIVARUSTUS:

 • Gaasivarustussüsteemide hooldus, seadistus-käivitus ja remont
 • Seinagaasikatelde hooldus- ja remonttööd
 • Gaasivarustussüsteemide lekete kontroll-parandamine
 • Gaasipaigaldiste järelvalve teenus

Küttesüsteemide hooldusHooldustööde tellimine telefonil: +372 6732 723

või e-mailil: info@kyttehooldus.ee

 

Lepingulistele klientidele avariitööd 24/7 tel: 51 33 665

või e-mailil: avarii@katlahooldus.ee