AVARIITÖÖD 24/7


Küttesüsteemide hooldus ja avariiväljakutsedKüttesüsteemide HooldusOLYMPUS DIGITAL CAMERA


Pakume avariiteenust katlamajadele, soojussõlmedele, vee-, kütte-, gaasivarustussüsteemidele ning soojusautomaatika rikete korral. Oleme võimelised toime tulema erinevate san- ja soojustehniliste töödega, alates torude lekete likvideerimisest kuni keerukamate soojusautomaatika vigade leidmiseni.

Esmaseks tööks objektil on selgitada välja avarii põhjus ning tõkestada edasine kahju. Seejärel teostatakse avarii likvideerimine taastamaks süsteemi normaalne tööolukord. Hoiame laos pidevalt kütteseadmeid: põletite varuosasid ning erinevate tootjate soojusautomaatika komponente.


Põhilisemad rikked:

  • ·         Katelde ja õli/gaasi põletite avariid
  • ·         Seinagaasikatelde avariid
  • ·         Soojusautomaatika ja reguleerventiilide ning ajamite rikked
  • ·         Tsirkulatsiooni ja rõhutõste pumpade rikked
  • ·         Kütte- ja veetorustike ning seadmete lekked ja avariitööd
  • ·         Auruvarustussüsteemide avariitööd
  • ·         Gaasitorustike lekked
  • ·         Radiaator- ja põrandaküttesüsteemi avariitööd
  • ·         Torustike külmumised ja ummistused

Avariiteenust pakume Tallinnas ja Harjumaal.

Lepingulistele klientide ees võtame endale avarii tekkel kohustuseks olla kättesaadaval 24 tundi ööpäevas ja reageerida avariidele koheselt.

Tööaja hulka kuuluvad ka puhkepäevad ja riiklikud pühad.

NB! Mitte lepingulistele klientidele pakume avariitöid tööpäevadel 8-18:00 ja nädalavahetusel 8-16:00.

 

AVARIIVÄLJAKUTSED  TELEFONIL 24h: +372 51 33 665


Küttesüsteemide Hooldus

Küttesüsteemide hooldus

Küttesüsteemide hooldus

pump