Katlamajade, soojussõlmede ja küttesüsteemide hooldus, remont ning paigaldus. Telli hooldus juba täna.

Telli hooldus
küttesüsteemide hooldus

Firmast

Teostame töid Tallinnas ja Harjumaal.

Meie eesmärgiks on pakkuda kliendile katlamajade, soojussõlmede ja küttesüsteemide hooldus-seadistus teenust tagamaks nende ökonoomne ja nõuetele vastav töö. See hoiab ära halvad üllatused süsteemide töös ning aitab kokku hoida raha ja pikendab seadmete eluiga.

Teostame küttesüsteemide läbipesu. Viime küttesüsteemi veeparameetrid vastavusse standardiga VDI 2035. Teostame küttevee demineraliseerimist objektil. Demineraliseeritud vee kasutamine hoiab ära halvad üllatused, pikendab seadmete eluiga ja tagab effektiivse ning energiatôhusa kasutamise.

Pakume A-kategooria eluruumide gaasipaigaldiste kontrolli.

Soojuspumpade paigaldus, hooldus ja remont.

Meie tegevusalad

 • Katlamajade ja soojussõlmede hooldus- seadistus ja avariitööd

 • Kerge- ja raske kütteõlipõletite hooldus, seadistus ja remonttööd

 • Auru- ja kondensaadi torustike-süsteemide hooldus, seadistus ja remonttööd. Kondensaadieraldajate töö kontroll.

 • Katla- ja kütteautomaatika paigaldus- ja seadistustööd

 • Küttesüsteemide tasakaalustamine, seadistamine ja hooldustööd

 • Küttesüsteemide survepesu ning katelde ja
  soojusvahetite happepesu

 • Gaasipaigaldiste ja surveseadmete kuni 5MW järelevaatajateenus

 • Maagaasi- ja vedelgaasi- ning biogaasipõletite hooldus, seadistus, remonttööd

 • Aurukatelde veetöötluskemikaali müük ( sh. toiduaine- ja piimatööstus)

 • Kondensaadieraldajate töö kontroll

 • Küttesüsteemi puhastuskemikaalide müük

 • Veeanalüüsid aurukatlamajades

Seadmed – Varuosad

Pakume seadmeid ja varuosasi erinevatelt kvaliteetsetelt firmadelt nagu Danfoss, Grundfoss, Valsteam ja Suntec.

küttesüsteemide hooldus