Katlamajade, soojussõlmede ja küttesüsteemide hooldus, remont ning paigaldus. Telli hooldus juba täna.

Telli hooldus
küttesüsteemide hooldus

Firmast

Teostame töid peamiselt Tallinn-Harjumaal ning tööstus objekte teenindame üle Eesti.

Meie eesmärgiks on pakkuda kliendile katlamajade, soojussõlmede ja küttesüsteemide hooldus-seadistus teenust tagamaks nende ökonoomne ja nõuetele vastav töö. See hoiab ära halvad üllatused süsteemide töös ning aitab kokku hoida raha ja pikendab seadmete eluiga.

Hoiame laos gaasi- ja kütteõli põleteid ning varuosasid samuti kütteautomaatika tarvikuid.

Teostame küttesüsteemide läbipesu. Viime küttesüsteemi veeparameetrid: pH, juhtivus, karedus ning raud vastavusse standardiga VDI 2035. Teostame küttevee demineraliseerimist objektil. Demineraliseeritud vee kasutamine hoiab ära halvad üllatused ja tagab effektiivse ja energiatôhusa kasutamise.

Pakume A-kategooria eluruumide gaasipaigaldiste kontrolli.

Teostame soojuspumpade (õhk-vesi- ja maa)  paigaldust ning hooldust.

Meie tegevusalad

 • Katlamajade ja soojussõlmede hooldus- seadistus ja avariitööd

 • Kerge- ja raske kütteõlipõletite hooldus, seadistus ja remonttööd

 • Auru- ja kondensaadi torustike-süsteemide hooldus, seadistus ja remonttööd. Kondensaadieraldajate töö kontroll.

 • Katla- ja kütteautomaatika paigaldus- ja seadistustööd

 • Küttesüsteemide tasakaalustamine, seadistamine ja hooldustööd

 • Küttesüsteemide survepesu ning katelde ja
  soojusvahetite happepesu

 • Gaasipaigaldiste ja surveseadmete kuni 5MW järelevaatajateenus

 • Maagaasi- ja vedelgaasi- ning biogaasipõletite hooldus, seadistus, remonttööd

 • Aurukatelde veetöötluskemikaali müük ( sh. toiduaine- ja piimatööstus)

 • Kondensaadieraldajate töö kontroll

 • Küttesüsteemi puhastuskemikaalide müük

 • Veeanalüüsid aurukatlamajades

Seadmed – Varuosad

Pakume seadmeid ja varuosasi erinevatelt kvaliteetsetelt firmadelt nagu Danfoss, Grundfoss, Valsteam ja Suntec.

küttesüsteemide hooldus